เรามีบริการครบวงจรทั้งในการติดตั้งและออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้โซล่าเซลล์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการผลิตพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการออกแบบและการติดตั้ง ทำให้เราสามารถทำให้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ให้บริการด้านเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งแบบแรงสูง และแบบแรงต่ำ ระบบไฟฟ้า โรงงานขนานกลาง ขนาดใหญ่ หม้อแปลงไฟฟ้า 160KVA – 1000KVA ภายนอกภายใน เครื่องจักร แสงสว่าง เต้ารับโรงงาน ตู้ MDB

ตัวอย่าง – โซล่าเซลล์