บริษัท แพลนทูพร้อมท์ จำกัด
แพลนทูพร้อมท์ plantoprompt ประกอบกิจการในการรับเหมาก่อสร้าง อาทิเช่น รับเหมาก่อสร้าง อาคาร งานระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ระบบกล้องวงจรปิด และ ระบบเน็คเวิร์ค ด้วย

เดิมเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด “พร้อมรับเหมาก่อสร้าง” และแปลงสภาพเป็น “บริษัท แพลนทูพร้อมท์ จำกัด” ประกอบกิจการในการรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและสื่อสารมีความโดดเด่น อาทิเช่น รับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน และงานระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์ งานระบบกล้องวงจรปิด งานระบบเน็คเวิร์คด้วยศักยภาพ และ ประสิทธิภาพ ผนวกกับ การดำเนินงานอย่าง มีระบบ ก่อให้เกิด ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำให้ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า ถึงคุณภาพ และมาตรฐานซึ่ง ส่งผลให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรับเหมาก่อสร้าง ได้เติบโต และขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ตลอดระยะเวลายาวนานมามากกว่า 10 ปี

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยความรู้ความสามารถจากบุคลากรมืออาชีพ

” สร้างความประทับใจในทุกผลงาน ”