ก่อนที่คุณจะติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์บนบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ มีข้อสำคัญที่ควรทราบและพิจารณาให้ดี เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปได้สะดวกและปลอดภัยมากที่สุด ดังนี้

  1. ติดโซล่าเซลล์บนหลังคา ต้องให้ความสำคัญกับหลังคา

เนื่องจากหลังจากติดโซล่าเซลล์ บนหลังคาไปแล้ว โซล่าเซลล์ จะอยู่คู่บ้านเราไปอีกกว่าหลายสิบปี ดังนั้นหลังคาจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญ ควรเลือกติดตั้งกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลังคาด้วย สำหรับ เราจะทีมช่างเข้าไปตรวจสภาพความพร้อมของหลังคา หรือ Roof Health Check หากหลังคาอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขให้ก่อน

นอกจากนี้วิธีการติดตั้งต้องมั่นใจได้ว่าหลังคาจะไม่รั่วซึม จึงมั่นใจได้ว่าหลังคาจะไม่รั่วหลังติดตั้งอย่างแน่นอน

  1. ทิศทางการติดโซล่าเซลล์ ต้องผ่านการออกแบบมาอย่างเหมาะสม

พื้นที่หลังคาที่จะติดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof) ต้องไม่โดนเงาบัง และอยู่ในทิศทางที่รับแดดได้ดี ไม่เช่นนั้นจะทำให้ โซล่าเซลล์ รูฟ ที่ติดตั้งไปไม่โดนแดดเพียงพอ พอหลังคาโซลาร์ไม่โดนแดดเต็มที่ การผลิตไฟในแต่ละวันก็จะน้อย ส่งผลให้การติด Solar Roof ไม่คุ้มค่าอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านการออกแบบมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่เช่นนั้นการติดโซล่าเซลล์ ก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพ

  1. ต้องดำเนินการขออนุญาตกับภาครัฐ เพื่อการติดที่ถูกกฎหมาย

ก่อนการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar Rooftop) เจ้าของบ้านต้องดำเนินการการขออนุญาตจากภาครัฐถึง 3 หน่วยงาน คือ 1) เขต หรือ เทศบาล 2) MEA หรือ PEA 3) คณะกรรมการกองกำกับกิจการพลังงาน หากไม่ดำเนินการในส่วนนี้จะเป็นการติดตั้งที่ผิดกฎหมาย

แชร์บทความนี้